1 vs 100 v2.3.4

Dodano: 2010-11-19 01:04 : 2010-11-19

2
2

Brak video

Brak galerii

  • Version: 2.3.4
  • Rozmiar: 870 kB
  • Licencja: Poleć

Face the mob in the official Android adaptation of the famous television game show: 1 vs 100. Answer tough trivia questions just like on TV, as you challenge 100 opponents who will stop at nothing to see you fail. Know your stuff because the stakes grow with each question. Can you take down the mob and win $1,000,000?

Google Translate: [translate]
Face the mob w oficjalnym adaptacji Android znanego teleturnieju telewizji: 1 vs 100. Odpowiedzieć na trudne pytania, Ciekawostki, tak jak w telewizji, jak wyzwanie 100 przeciwników, którzy nic nie zatrzyma cię widzieć nie. Poznaj swoje rzeczy, bo stawki rosną z każdym kolejnym pytaniem. Czy można zdjąć mob i wygrać 1.000.000 dolarów?[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token