150 Cartoon Puzzles! v2.2

Dodano: 2010-11-21 19:25 : 2010-11-21

3
6

Brak video

Brak galerii

  • Wersja: 2.2
  • Rozmiar: 4545 kb
  • Licencja: Poleć

Install and play 150 amazing Cartoon Jigsaw Puzzles! This free app intended for brain training, education and review for video purchases. All artwork retain their copyright and were collected from publicly accessible sites, modified and provided under fair use for personal use and enjoyment.

Google Translate: [translate]
Zainstaluj i grać 150 niesamowity Cartoon Puzzle Ten bezpłatnej aplikacji przeznaczonej do treningu mózgu, edukacji i przegląd do zakupów wideo. Wszystkie dzieła sztuki zachowują swoje prawa autorskie i zostały zebrane w publicznie dostępnych miejscach, zmienione i przewidziane w fair use do osobistego użytku i przyjemności.[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token