WiFi

Android Skype v1.0.0.614

Skype v1.0.0.614

Skype i SkypeOut można dokonać za pośrednictwem Wi-Fi i połączenia 3G w sieci. Wzywa do użytkownika numer Online można odbierać za pośrednictwem Wi-Fi, 2G lub 3G połączenie sieciowe.