Bluetooth

Android Bluetooth File Transfer (Android)

Bluetooth File Transfer (Android)

Bluetooth File Transfer to narzędzie umożliwiające wymianę plików za pośrednictwem protokołu FTP i poprzez połączenie Bluetooth. Umożliwia wykonywanie operacji na plikach wraz z kompresją.