App Protector Pro v1.34

Dodano: 2010-11-19 00:54 : 2010-11-19

3
7

  • Wersja: 1.34
  • Rozmiar: 408 kb
  • Licencja: Poleć

Add password protection for any app on your phone: SMS,Gmail,Photos,Gallery,Calendar,Market..any app u choose Lock your message and picture. Best App Lock! Better than Vault apps. #Uninstall/reinstall if update not working #NO Devour  

Google Translate: [translate]
ochrona hasłem Dodaj za aplikację na swój telefon: SMS, Gmail, Zdjęcia, Galeria, Kalendarz, Rynek u ok. .. żadnych wybierz polecenie Zablokuj wiadomości i obrazu. Best Lock aplikacji! Lepsze niż aplikacji Vault. # Odinstalować / zainstalować ponownie, jeśli nie działa update # NO Devour[endtranslate]

PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token