WP7Contact

WP7Contact

Dodano: 2013-07-08 08:46 : 2013-07-08

1
2

Aplikacja imituje książkę adresową z WP7 (Windows phone 7).

Więcej info: https://play.google.com/store/apps/details?id=milkmidi.minicontact.pro
PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token