FreeMemoryRecover v1.9.4

Dodano: 2011-01-18 11:00 : 2011-01-18

0
1

Brak video

Brak galerii

Program pozwala zwolnić miejsce na dysku kiedy nam go brakuje poprzez zamknięcie systemowych aplikacji.

Clean Feature:
* Kill running apps.
* Kill services(widgets).

It is automatically started again by the system.
* Encourage the system tasks to release memory.
* The resident apps and HOME to back immediately after startup with less memory usage.
* Memory fragmentation can expect to improve.

How to use:
1. Push clean button.
2. Kill unused services by task killer if using or kill it from process list (Android 2.1 and below).

Więcej info:
PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token