CallApp Contacts

CallApp Contacts

Dodano: 2013-04-05 11:07 : 2013-04-05

0
2

Aplikacja która spełnia rolę managera kontaktów telefonu, FB, Instagram, Google +, linkedIn itp - pozwala na przypisanie ich dodanego kontaktu i zarządzanie nimi z jednej pozycji

Więcej info: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.callapp.contacts&hl=pl
PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token