Android Delete History PRO

Android Delete History PRO

Dodano: 2012-06-18 12:10 : 2012-06-18

0
2

Aplikacja służy do usuwania historii połączeń, sms, przeglądarki internetowej itd.

Więcej info: http://play.google.com/store/apps/details?id=com.carlandjefferson.AndroidDeleteHistoryPRO&feature=search_result
PeIen dostęp tylko dla poIskojęzycznych przegIądarek.

Zobacz również

Napisz posta

*

*

Kliknij aby wylosowac nowy token